De Aspiravi-groep is ook actief in de ontwikkeling en de realisatie van diverse offshore windenergieparken in de Noordzee via de vennootschappen Aspiravi Offshore NV en Aspiravi Offshore II NV.

De Aspiravi Holding (84,9%) en de VEH (15,1%) zijn aandeelhouder van Aspiravi Offshore NV.
Aspiravi Holding is aandeelhouder (100%) van Aspiravi Offshore II NV.

Met de vennootschap Aspiravi Offshore NV hebben we de bouw van het windpark Northwind (40%) in de Noordzee gerealiseerd. Dit windpark, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW, is sinds midden 2014 operationeel en produceert groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 230.000 gezinnen.

Via Northwind NV is Aspiravi Offshore NV aandeelhouder van Cabelco CVBA (23,6%). Cableco CVBA is eigenaar van de exportkabel die het vasteland verbindt met de hoogspanningskabine op zee.

Aspiravi Offshore NV is ook direct aandeelhouder van A&P Wind Services NV (50%) dat instaat voor het operationeel en financieel management van Northwind NV en Cableco CVBA.

Met de vennootschap Aspiravi Offshore II NV zijn we betrokken bij de offshore windparken Rentel, Mermaid en Seastar, die in de periode 2017-2020 in de Noordzee zullen gerealiseerd worden.

Aspiravi Offshore II NV is 12,5% aandeelhouder in Otary RS NV: een consortium van 8 Belgische partijen die samen investeren in offshore projecten in de Noordzee. Aspiravi Offshore II NV participeert indirect via Otary en direct in de offshore projecten Rentel NV (12,5%), Seastar NV (12,5%) en Mermaid (8%) in de Belgische Noordzee. De bouw van het Rentel-project start begin 2017.

In het menu ‘onze projecten’ kan u meer informatie over onze offshore windprojecten terugvinden.