41 gemeenten willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten

41 Limburgse burgemeesters ondertekenden het "Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030" met de belofte de uitstoot in hun gemeente 40% te verlagen.