Belgisch record offshore windenergie verbroken

Nooit eerder produceerden de Belgische offshore windparken zoveel energie: op 22 oktober werd er 19 GW opgewekt door de parken op zee.