Energiepact 2050: laat uw stem horen!

De federale en regionale ministers van Energie hebben op 17 oktober de online burgerbevraging Energiepact 2050 gelanceerd, waar iedereen zijn mening kan geven over het energiebeleid. De bevraging loopt tot en met zondag 5 november en moet mee het interfederaal Energiepact voor 2030 en 2050 vorm geven.

Omdat het nuttig is uw stem te laten horen, willen we u via deze weg aanmoedigen om de enquête in te vullen. We geven geen stemadvies, maar we gaan er van uit dat hernieuwbare energie voor u een prioriteit is in de energietoekomst van ons land.

Voor het invullen van de enquête voorziet u best 10 à 15 minuten. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook open vragen. Wie dit wenst, kan achtergrondinformatie vinden in het visiedocument over een 100% hernieuwbaar België en het standpunt over het energiepact. Beide documenten zijn opgesteld door ODE, waar onze sectorfederatie VWEA deel van uit maakt, en waarin verwoord wordt hoe zij naar de energietoekomst van België kijkt.