Haven krijgt er in 2018 nog 11 winturbines bij

De haven in Antwerpen blijft inzetten op innovatieve en duurzame projecten.
Op dit ogenblik zijn daar al 60 windturbines operationeel, goed voor de bevoorrading van 145.800 gezinnen. Tegen eind 2018 worden nog eens 11 turbines bijgezet door 'Wind aan de stroom'.