Installatie transformatorstation Rentel

​Rentel is vandaag gestart met het transport van haar offshore transformatorstation vanuit de assemblagehaven in Saint‐Nazaire (Frankrijk) naar de site in de Noordzee.

Dit offshore transformatorstation vormt het kloppend hart van het windpark. De geproduceerde windenergie wordt verzameld, gestabiliseerd en omgezet naar 220 kV hoogspanning om energietransport naar het vasteland mogelijk te maken.

Het offshore transformatorstation bestaat uit 4 niveaus, weegt 1100 ton en is specifiek ontwikkeld voor de harde weersomstandigheden in de Noordzee.

De installatie van het offshore transformatorplatform wordt in het voorjaar van 2018 afgerond. Vanaf midden 2018 zal er groene stroom geproduceerd worden voor 300.000 huishoudens.