Nieuwsbrief april 2015

Lees meer over:
•Aspiravi bouwt 45 nieuwe windturbines in 2015
•700.000 ton CO2 vermeden
•Milieuvergunning voor offshore windpark Mermaid
•Aspiravi Energy levert groene stroom
•Aspiravi is Trends Gazelle 2015
•Sponsoring E3 wielerwedstrijd