Nieuwsbrief november 2021

In de Aspiravi-groep nieuwsbrief van november informeren we u over de infodagen bij Harol en de bevindingsformulieren en wervingscampagnes voor nieuwe projecten in exploitatie.