Nieuwsbrief oktober 2015

Beste lezer,

Dit is de nieuwsbrief van groene stroomproducent Aspiravi. We willen u in deze nieuwsbrief op de hoogte houden van het reilen en zeilen bij Aspiravi. Zo verneemt u informatie over nieuwe Aspiravi-projecten, ons coöperatief model, onze bouwplannen, en zo meer. We wensen u veel leesplezier!

Vriendelijke groet, Aspiravi

Bijna 2.200 bezoekers op Open Bedrijvendag in Brugge

Zondag 4 oktober ll. vond in het hele land Open Bedrijvendag plaats, hét jaarlijkse event waarop bedrijven hun deuren openzetten voor het grote publiek. Ook Aspiravi nam deel en zette de poorten van haar bouwwerf in Brugge wijd open. Of het een succes was? We mochten bijna 2.200 enthousiaste bezoekers ontvangen!

Elke bezoeker ontving informatie over windenergie in het algemeen en de activiteiten van Aspiravi in het bijzonder. Men kon vrij rondlopen op de werf, zelf een kijkje nemen binnenin de voet van de windturbine, of een gondel van dichtbij bestuderen. Een unieke ervaring voor groot en klein, voor jong en minder jong. Bezoekers hadden de gelegenheid een postkaart met een creatieve kindertekening op, te versturen met een zelf gekozen boodschap over windenergie. Vele honderden bezoekers schreven een kaart, die wij daarna per post opstuurden. Misschien is er ééntje bij u in de bus gevallen?

Bekijk foto's

Draagvlak voor onze windenergieprojecten bestaat wel degelijk!
Toch ook bij u?

De ruime opkomst en grote interesse van de bezoekers op Open Bedrijvendag was voor ons opnieuw een bewijs dat er wel degelijk draagvlak is bij de bevolking voor projecten van windenergie. Uit de vele gesprekken die we die dag met de bezoekers hadden, bleek nog maar eens dat burgers beseffen dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat ook windenergieprojecten daar deel van uitmaken. De burger beseft en aanvaardt dat windturbines steeds meer deel uitmaken van het landschap.
Jammer genoeg stellen we vast dat deze mening zelden aan bod komt in het publieke debat. Maakt u ook deel uit van deze ‘stille meerderheid’? Laat het ons weten via ikgeloofinwindenergie@aspiravi.be en we zenden jou als dank een leuke postkaart!

Retrofit: demontage én recyclage 7 oude windturbines …

Na 13 jaar dienst was het windmolenpark van Aspiravi langs de Pathoekeweg in Brugge aan vervanging toe. In augustus werden de 7 operationele windturbines ontmanteld. Maar liefst 93% van de materialen van de oude windturbines werd gerecycleerd als grondstof voor uiteenlopende industrieën. Voor alle windturbines samen spreken we over meer dan 470 ton gerecycleerd materiaal.

Zo kregen de oude installaties een ecologisch verantwoorde bestemming. De onderdelen van de oude windturbines werden ontmanteld en gescheiden in verschillende materiaalstromen. Voornamelijk ijzerschroot, maar ook non-ferrometalen zoals aluminium, koper en plastic krijgen zo een nieuwe toepassing. Van elke windturbine werd 93% van de materialen gevaloriseerd. De overige 7% bestaat voornamelijk uit niet te recycleren kunststoffen. Dankzij hoog performante recyclingtechnieken krijgen de materialen van de oude windmolens een nieuw ecologisch doel. Na jarenlange productie van groene energie staan ze als grondstof aan het begin van hun tweede leven.

… en bouw 5 nieuwe windturbines in Brugge

Op dezelfde locatie van de 7 oude windturbines worden in Brugge momenteel 5 nieuwe turbines gebouwd die maar liefst vier keer performanter zijn. Deze 5 windmolens worden op nieuwe funderingen geplaatst. Momenteel staan al 4 van de 5 nieuwe windturbines recht.

De nieuwe windturbines zijn van het type Enercon E70 en hebben elk een vermogen van 2,3 MW (ter vergelijking: de 7 oude windturbines hadden elk een vermogen van 0,6 MW). Wanneer de nieuwe windturbines binnenkort operationeel zijn, wordt jaarlijks groene stroom voor 5.000 gezinnen geproduceerd en een CO2-uitstoot van 7.998 ton/jaar vermeden. Opnieuw een mooie bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden en aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties.

Bekijk foto's

15 nieuwe windturbines op Linkeroever in Antwerpse Haven

Via de vennootschap Wind@Stroom is Aspiravi ook betrokken bij de bouw van 15 windturbines in de Antwerpse haven op linkeroever. Een groots project op een bijzondere locatie. De bouw van de laatste 2 windturbines werd onlangs afgerond zodat alle 15 windturbines nu volledig zijn opgebouwd. Wanneer de 15 windturbines draaien, zullen zij groene stroom produceren voor 35.000 gezinnen.

Opmerkelijk bij de bouw van de laatste 2 turbines was dat deze, in tegenstelling tot de 13 andere, niet wiek per wiek gemonteerd werden (‘single blade lift’), maar er een ‘full rotor lift’ was. Dat wil zeggen dat de 3 wieken op de grond werden gemonteerd en in één keer door de kraan werden gehesen.

Bekijk foto's

Ook in Limburg zitten we niet stil: bouw van 11 nieuwe windturbines

Aspiravi bouwt momenteel via de vennootschap Limburg win(d)t NV 11 nieuwe windturbines in de provincie Limburg. De vergunningen voor deze windturbines op 5 verschillende locaties vielen, soms na lange beroepsprocedures, min of meer gelijktijdig in onze bus. Aangezien we alle projecten die vergund worden ook bouwen, hadden we dit jaar in Limburg een bomvolle agenda.

De bouwwerkzaamheden zijn momenteel op alle werven volop aan de gang. De funderingswerken zijn achter de rug en de grote onderdelen voor de eigenlijke opbouw van de windturbines zijn aangeleverd. In Genk bouwt Limburg win(d)t NV 4 nieuwe windturbines op 2 locaties bij het bedrijf Aperam. Deze 4 turbines zijn intussen opgebouwd. Zowel in Maasmechelen (site Oude Bunders), Lummen (site Kolenhaven) als Ham (langs het Albertkanaal) worden telkens 2 windturbines gebouwd. In Dilsen-Stokkem tenslotte wordt 1 windturbine opgetrokken.

Tegen het eind van het jaar zullen alle windturbines operationeel zijn. Naast de productie van groene stroom voor 11.450 gezinnen, vermijden de 11 windturbines ook een jaarlijkse CO2-uitstoot van 18.314 ton. Dit is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 7.800 wagens.

Nieuwe bouwprojecten in het vooruitzicht

Bij Aspiravi zijn we steeds op zoek naar nieuwe locaties die binnen de bestaande regelgeving in aanmerking komen voor de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Voor sommige projecten verkregen we intussen de nodige vergunningen en wordt nu het financiële plaatje bekeken.

De eigenlijke beslissing over de bouw van onderstaande projecten leest u in een volgende nieuwsbrief:

  • Genk Noord: milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning verkregen voor 2 windturbines op het industrieterrein langs de E314.
  • Zele: milieuvergunning verkregen voor 3 windturbines nabij het industrieterrein en de hoogspanningslijn. Stedenbouwkundige vergunning in aanvraag.
  • Hoogstraten: milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning verkregen voor 1 windturbine ter hoogte van het servicestation langs de E19.

Bekijk kaarten

Beroepsprocedures schuiven projecten op (erg) lange baan

We stellen de laatste jaren jammer genoeg vast dat op iedere vergunning die wordt toegekend steeds een beroepsprocedure volgt, waardoor de eigenlijke bouw van een project soms jarenlang op zich laat wachten. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor ons bedrijf en is een grote uitdaging voor een correcte bedrijfsvoering. Maar dit zet eveneens een rem op de vele doelstellingen inzake hernieuwbare energie die tegen 2020 moeten behaald worden.

Aspiravi heeft meerdere projecten waarvoor ze de nodige vergunningen verkregen heeft, maar waar we wachten op uitspraak in lopende beroepsprocedures.

Het meest te betreuren zijn de enorm lange wachttijden (soms tot 4 jaar) voor uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De sectororganisatie VWEA kaartte deze problematiek recent aan en stelde voor om de termijn te beperken tot maximaal 6 maanden. Momenteel wachten we de beslissing van de bevoegde overheid af.

Vergunningen aangevraagd voor 16 nieuwe windturbines

De ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten wordt voorafgegaan door grondige studies waarin verschillende aspecten worden afgetoetst en onderzocht. Wanneer deze studies aantonen dat aan alle regelgeving voldaan wordt en alle normen en beperkingen kunnen worden nageleefd, pas dan worden dossiers voor een vergunningsaanvraag opgemaakt en verzonden.

De voorbije maanden werden vergunningsaanvragen ingediend voor 16 nieuwe windturbines op 6 locaties. Een overzicht van onze projecten waarvan we hopen dat ze vergund worden:

  • 1 windturbine langs de E19 in Hoogstraten
  • 3 windturbines langs de dubbele hoogspanningslijn op de gemeentegrens van Riemst en Bilzen
  • 2 windturbines bij de verkeerswisselaar E19/RO in Braine-l’Alleud
  • Dubbele rij van 3 en 2 windturbines nabij de E40 in Hannut
  • 2 windturbines langs de E403 in Ruddervoorde/Veldegem
  • Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor 3 windturbines in Zele nabij het industrieterrein en de hoogspanningslijn
Aspiravi Samen haalt weer kapitaal op : schrijft u ook in?

Sinds 15 oktober ll. kan opnieuw ingeschreven worden op aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Er wordt kapitaal opgehaald voor de bouw van onze nieuwe windenergieparken in Brugge, Haaltert en Assenede. Het prospectus en alle gedetailleerde informatie m.b.t. de aanbieding en de eraan verbonden risico’s zijn te vinden op de website www.aspiravi-samen.be.

Beide coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen en Limburg wind hebben aan hun coöperanten voor het werkjaar 2014 een mooi dividend uitgekeerd. Aspiravi Samen cvba keerde aan haar 1.700 aandeelhouders een dividend van 4% uit. De 5.500 coöperanten van Limburg wind ontvingen 4,5% voor hun investering in windenergieprojecten. Een mooi resultaat!