Nieuwsbrief september 2022

In de Aspiravi-groep nieuwsbrief van september informeren we u over onze deelname aan Open Bedrijvendag, over Aspiravi on the Road en over de stand van zaken van de projecten in opbouw.