RENTEL bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

Het Rentel project ligt 40 kilometer ten noorden van Oostende en wordt het vijfde offshore windproject in de Belgische Noordzee. Deze nieuwe elektriciteitscentrale op zee zal bestaan uit 42 windturbines en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 309 MW. De totale investering bedraagt 1,1 miljard euro.

De nieuwe windturbines zullen de grootste turbines worden die tot nu toe geïnstalleerd zijn in de Belgische Noordzee en zullen groene elektriciteit leveren aan zo’n 285.000 gezinnen. De gekozen turbine wordt geleverd door Siemens en is het allernieuwste model op de markt. Rentel maakt gebruik van de ‘direct drive’ technologie: de rotor is direct verbonden met de generator (geen tandwielkast).

De bouw gaat nu van start, de werken op zee vangen aan begin 2017 om midden 2018 de eerste elektriciteit op het Belgische net te leveren. Tegen eind 2018 zal de elektriciteitscentrale volledig operationeel zijn.