Vlaams klimaatbeleid volledig uit koers

Tegen 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen met 15,7% gedaald zijn tov 2005. Uit de laatste cijfers blijkt dat we flagrant de mist ingaan met die verplichting.