Vlaams parlementsleden Maaike De Vreese en Axel Ronse op Voka zomerstage bij Aspiravi

Op 16 september verwelkomden we bij Aspiravi Vlaamse Volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Axel Ronse in het kader van de Voka zomerstage. Na een uitgebreide informatieve namiddag beklommen ze samen een windturbine in Izegem tot boven op de gondel.

Naast een algemene toelichting over de Aspiravi-groep werd onder meer dieper ingegaan op de ontwikkeling van windenergieprojecten in Vlaanderen en hoe dat geoptimaliseerd kan worden. Ook de beroepsdossiers en de participatie-aanpak die Aspiravi hanteert om het draagvlak voor lokale windenergieprojecten te bevorderen kwamen aan bod.

Nadien trokken beide parlementsleden hun stevige schoeisel en een veiligheidsharnas aan om een windturbine te bezoeken en tot boven op de gondel te beklimmen. Intussen werd hen ook uitgelegd wat de verschillende onderdelen van een windturbine zijn en hoe zo'n turbine werkt.