Wind voor "A" cv is een coöperatieve vennootschap die in 2019 werd opgericht en waarbij het opgehaalde kapitaal ter beschikking wordt gesteld van Vleemo nv, voor de realisatie van windenergieprojecten op de rechteroever van de Antwerpse haven.

Wist u dat Wind voor "A" cv op vandaag reeds meer dan 1.300 coöperanten telt? 

Wind voor “A” cv beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Wilt u ook coöperant worden van Wind voor "A" cv? Surf naar hun website en teken in via het online inschrijvingsformulier. Op de website vindt u eveneens de informatienota met alle gedetailleerde informatie m.b.t. de aanbieding en de eraan verbonden risico’s.