Wind voor "A" cv is een coöperatieve vennootschap die in 2019 werd opgericht en waarbij het opgehaalde kapitaal ter beschikking wordt gesteld van Vleemo nv, voor de realisatie van windenergieprojecten op de rechteroever van de Antwerpse haven.

Wist u dat Wind voor "A" cv op vandaag reeds meer dan 1.600 coöperanten telt? 

Wist u dat voor het werkjaar 2021 een dividend van 3% werd uitgekeerd aan de coöperanten voor hun investering in groene energie?

Wilt u ook coöperant worden van Wind voor "A" cv? Surf naar hun website en teken in via het online inschrijvingsformulier. Op de website vindt u eveneens de informatienota met alle gedetailleerde informatie m.b.t. de aanbieding en de eraan verbonden risico’s.