Deze projecten zijn voor ons een belangrijke diversificatie van onze activiteiten in de sector van de hernieuwbare energie.