Groene energiecentrale A&U Energie

24/05/2019: Wist u dat A&U Energie in Wielsbeke niet enkel groene stroom maar ook groene warmte zal produceren? Die zal door o.a. UNILIN en Agristo NV gebruikt worden in hun productieproces, dankzij het stoomnetwerk dat momenteel wordt aangelegd. Ook de bouw van de groene energiecentrale zelf schiet goed op met de assemblage van de boilerdelen en de houtreinigingsinstallatie.

10/05/2019: De bouw van de groene energiecentrale A&U Energie in Wielsbeke, een gezamenlijk project met UNILIN, zit in een volgende fase met de start van de aanleg van een stoomnetwerk. De centrale zal immers niet enkel groene elektriciteit maar ook groene warmte produceren. Dankzij dit stoomnetwerk zal o.a. het nabij gelegen bedrijf Agristo NV de groene warmte kunnen gebruiken in haar productieproces. De aanleg van het stoomnetwerk werd eind april opgestart en deze week werden de eerste leidingen aaneen gelast.

17/04/2019: Op de site in Wielsbeke vorderen de bouwwerken van de nieuwe groene energiecentrale A&U Energie zoals gepland. De eerste silo voor de houtafvalchips is af en krijgt op 25/04 een dak. De tweede silo is volop in aanbouw en zal tegen eind mei klaar zijn. Verder is ook de eerste fase van het boilerhuis bijna klaar. Daarin zullen begin mei de eerste boilerdelen worden gemonteerd.

Naast de bouw van de groene energiecentrale, wordt er eveneens een stoomleiding aangelegd richting Agristo. Dit om hun productie ook te voorzien van onze groene warmte. De aanleg van dat stoomtraject zal binnenkort starten. Vanaf 23/04/2019 begint aannemer Visser & Smit Hanab met het aanleveren van de materialen en zullen op de diverse terreinen de werkzones aangeduid worden.

Achter deze link vindt u een luchtfoto waarop de 5 werkzones naast de openbare weg zijn aangeduid, alsook de vooropgestelde timing van de werkzones.

Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor de eventuele overlast die de aanleg van dit stoomnetwerk kan veroorzaken en we danken u alvast voor uw begrip.

01/03/2019: Op 28 februari werd op Focus / Wtv een reportage getoond over de vorderingen van de bouwwerken en de tewerkstelling bij A&U Energie. De volledige reportage kunt u hier bekijken.

15/02/2019: De bouwkundige werken van de verschillende constructies bij de bouw van A&U Energie in Wielsbeke zijn volop aan de gang.

Naast het elektrisch gebouw, wordt de losplaats voor niet-recycleerbaar houtafval momenteel opgebouwd. De betonwerken van deze constructie zouden deze week klaar moeten zijn. De dakwerken, gevelbeplating, vloer,… worden voor half april afgewerkt.

Op 18 februari start de opbouw van de staalstructuur van het boilerhuis, De maximale hoogte van deze constructie zal tegen eind juni bereikt worden. Hierbij zal tegelijkertijd de boiler in het gebouw gehesen worden en zullen er verschillende andere grote machinecomponenten in  gemonteerd worden.

Daarnaast wordt de aanleg van de stoomleiding naar Unilin en Agristo momenteel voorbereid. Verwacht wordt dat de uitvoering van die werken start vanaf eind april. Een gedetailleerde timing daarvan zal later via deze nieuwsbrief en  via informatiefolders meegedeeld worden.

18/01/2019: In een artikel uit Het Laatste Nieuws geeft plantmanager Steven Vandenbulcke meer uitleg over het verloop en de verdere planning van de werkzaamheden.

08/01/2019: De funderingswerken bij de bouw van A&U Energie in Wielsbeke zijn intussen afgerond. Momenteel worden er verschillende constructies opgebouwd. Gisteren werd gestart met de opbouw van de receptiehal (rechts) en de 3 opslagsilo's (links). Verwacht wordt dat de receptiehal tegen eind maart klaar is en de silo's tegen volgende zomer.

Ook de funderingswerken van het turbinehuis en het boilerhuis zijn volledig af. Op 15 februari start de constructie van deze gebouwen. Intussen krijgt het elektrisch gebouw op het midden van het terrein al zijn finale vorm.

Als voorbereiding op de aanleg van het stoomnet naar Agristo, werden eind vorig jaar enkele profsonderingen uitgevoerd om de exacte locatie van ondergrondse leidingen te bepalen. Het beschadigde wegdek werd voorlopig opgelapt en zal na de aanleg van de stoomleiding terug in zijn originele staat hersteld worden.

De effectieve bouw van het stoomnet zal starten in het voorjaar van 2019. Een exacte datum en een duiding van de verschillende fasen van deze werken, volgen binnenkort.

30/11/2018: De bouwwerken van A&U Energie blijven volgens planning verlopen. De funderingen van het boilerhuis, de rookgaszuivering, de 3 opslagsilo's en de 2 ontvangstputten voor chips en stof zijn bijna volledig afgewerkt. De fundering van het turbinehuis zal tegen eind dit jaar ook helemaal klaar zijn. Intussen werd er reeds gestart met de funderingswerken voor het utility-gebouw (controlekamer, sanitair, magazijn en werkplaats).

7/11/2018: Bij de bouw van A&U Energie, de nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval in de Breestraat in Wielsbeke, zijn de funderingswerken sinds september volop aan de gang.
 
Op onderstaande foto ziet u goed de huidige stand van zaken van de werken. Het grote betonnen vlak op de foto is de vloerplaat van het boilerhuis, welke reeds volledig klaar is. De ‘put’ vooraan op de foto wordt de kelder van de losplaats voor niet-recycleerbaar houtafval en de 3 ‘cirkels’ links op de foto vormen de basis voor de opslagsilo's.


 
De funderingen van zowel de losplaats voor niet-recycleerbaar houtafval, de opslagsilo's, het turbinehuis als de rookgaszuivering worden afgewerkt voor het einde van dit jaar.
Vanaf januari wordt gestart met de bouw van de drie opslagsilo's en enkele utiliteitsgebouwen zoals de controlekamer, het elektrische gebouw en de losplaats voor niet-recycleerbaar houtafval.

Daarnaast worden ook op organisatorisch vlak reeds enkele stappen gezet. De eerste personeelsleden worden momenteel aangeworven, zodat er na een intensieve opleiding een vlotte opstart van de groene energiecentrale kan worden gerealiseerd.
 
Via deze nieuwsbrief blijven wij u verder op de hoogte houden over de planning en het verloop van de werkzaamheden.

20/08/2018: In juni werd in de Breestraat in Wielsbeke gestart met de bouw van A&U Energie, de nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval.

De voorbereidende grondwerken zijn intussen volledig afgerond. De funderingswerken, die op maandag 6 augustus aangevat werden en waarbij een 500-tal funderingspalen in de grond verankerd worden, zullen een vijftiental werkdagen duren (tot eind augustus), en telkens tussen 7 u. en 17 u. gebeuren.

30/04/2018: Aspiravi nv en Unilin bvba hebben de financiering rond voor de bouw van een nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval en houtstof in de Breestraat in Wielsbeke, naast de fabriek van Unilin. Met de bouw van deze nieuwe centrale gaat een investering van 100 miljoen euro gepaard waarvoor samengewerkt wordt met KBC. De bouw zal nog in 2018 starten en ongeveer 2 jaar duren. A&U Energie zal vanaf 2020 zowel groene stroom als groene warmte produceren. Lees hier het persbericht 

In de pers verschenen verschillende artikels (De Tijd, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Made in West-Vlaanderen en de Krant van West-Vlaanderen) en een reportage op Focus-WTV

30/08/2017:  Zowel de milieu- als de bouwvergunning voor de nieuwe groene energiecentrale zijn definitief verkregen. De volgende stappen in dit project worden gezet zodat de centrale kan gebouwd worden in de periode 2018/2019. Bedoeling is dat de centrale operationeel is eind 2019/begin 2020.
A&U Energie zal niet enkel groene stroom produceren die op het net wordt geplaatst, maar zal eveneens warmte leveren aan Unilin en andere fabrieken in de nabijheid

28/02/2017: Aspiravi heeft samen met Unilin een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe groene energiecentrale, dit naar analogie met de bestaande centrale A&S Energie.
De nieuwe centrale is een 50/50 samenwerking tussen Aspiravi en Unilin. Het is de bedoeling deze te bouwen in Wielsbeke naast de bedrijfssite van Unilin.

Technische gegevens

Aantal gezinnen
40.000
Vermogen
19,9 MW
Eigenaar
A&U Energie
Aandeel Aspiravi
50 %

Niet-recycleerbaar houtafval