Bassenge

Belangrijke data voor dit project:

- 5 juni 2018: informatievergadering voor omwonenden
- 20 juni 2018: deadline voor schriftelijke opmerkingen omwonenden
- eind 2018 - begin 2020: milieueffectrapport
- Indiening vergunningsaanvraag: 05/08/2020
- Openbaar onderzoek: 18 september 2020 tot 19 oktober 2020
Via deze link kan u de informatiebundel m.b.t. het windenergieproject in Bassenge bekijken.

De vergunning voor dit project werd toegekend op 8 februari 2021.

Hier vindt u de (franstalige) flyer over het project.

Technische gegevens

Aantal turbines
2
Aantal gezinnen
5714
Vermogen
8 MW
Eigenaar
Aspiravi
Aandeel Aspiravi
100 %

Wind op land