Le Roeulx

11/10/2019: Deze week werden de hub en de wieken van de vierde van vijf windturbines in Le Roeulx geïnstalleerd. Daarmee gaat het project de laatste rechte lijn in richting de opstart van het windpark en de productie van groene stroom voor 6.250 gezinnen. Tegen eind oktober zal ook de laatste windturbine volledig opgebouwd zijn en wordt het windpark onder stroom geplaatst. De daaropvolgende tests zullen vermoedelijk tot eind november duren, net als de civiele werkzaamheden om het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Le Roeulx opbouw

02/10/2019: Het werkvlak van onze nieuwe windturbines in Le Roeulx lijkt momenteel op een groot bouwpakket. Het is dan ook een huzarenstukje om de windturbines veilig op te bouwen, zeker als je weet dat alle onderdelen samen ongeveer 1.320 ton wegen.

24/07/2019: Het lokale televisiestation ACTV maakte volgende reportage over de nieuwe windturbines in Le Roeulx.


10/07/2019: 

Nadat in het voorjaar zowel toegangswegen, kraanopstelvlakken als funderingen werden voltooid, zijn we gestart met de eigenlijke opbouw van de windturbines.

De betondelen van de masten werden per schip vanuit Duitsland aangevoerd. Op die manier hielden we 60 vrachtwagens van de baan en vermeden we bij het transport veel CO2-uitstoot. Momenteel zijn reeds 2 masten opgebouwd en werd gestart met de opbouw van de 3de mast.

De andere grote onderdelen, zoals wieken en gondels, worden met uitzonderlijke nachtelijke transporten op de site aangeleverd. Deze week vonden de 1ste transporten plaats. Als alles volgens planning verloopt en de weersomstandigheden het toelaten wordt vandaag de 1ste windturbine verder opgebouwd.

We voorzien in september de mechanische opbouw van de 5 windturbines te kunnen voltooien. Het nieuwe windpark in Le Roeulx zal groene stroom produceren voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van zo’n 6.250 gezinnen.14/06/2019: De eerste van 5 betontorens wordt momenteel opgebouwd in Le Roeulx.

7/06/2019: De betonnen torendelen worden in Le Roeulx aangeleverd per schip en nadien met de vrachtwagen tot op de site 2 km verder gebracht.

27/05/2019: De eerste betonnen torensegmenten en het inkoopstation worden geleverd op de site in Le Roeulx. Het inkoopstation is de elektriciteitscabine die de interface vormt tussen enerzijds het distributienet en anderzijds de eindgebruiker. Deze cabine omvat ook de facturatieteller die zowel de injectie als de afname aan energie meet.

08/03/2019: Het werkvlak en de toegangswegen voor de vijf nieuwe windturbines in Le Roeulx zijn klaar. Daarmee werden de voorbereidende grondwerken van het project dat Aspiravi samen met EDF Luminus realiseert afgerond. Momenteel zijn de funderingswerken volop aan de gang en werden de palen van 3 van de 5 voorziene windturbines al geheid. De mastdelen, wieken, gondel en andere grote onderdelen worden vanaf juni met uizonderlijke transporten op de site aangeleverd. Dan kan meteen ook gestart worden met de opbouw van de 5 windturbines (4 Aspiravi, 1 EDF Luminus). Die hebben samen een vermogen van 11,5 MW en zullen uiteindelijk groene stroom produceren voor zo'n 6.250 gezinnen.

Technische gegevens

Aantal turbines
4 van 5
Aantal gezinnen
5.000
Vermogen
9,2 MW
Eigenaar
Aspiravi
Aandeel Aspiravi
100 %

Wind op land