Lille E34

03/01/2020: Aan dit dossier werden beperkte wijzigingen aangebracht op vraag van adviesverlenende instanties. Deze wijzigingen gaan over een tijdelijke werftoegang, bijkomende geluidsmetingen van de E34, bijkomende visualisaties en het natuuraspect.

Door deze beperkte wijzigingen dient een 2de openbaar onderzoek georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek van de gewijzigde aanvraag loopt van 19 december 2019 tot en met 17 januari 2020.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op maandag 6 januari 2020 om 18 uur in het parochiecentrum Sint-Pieter Lille, Kerkplein 3, 2275 Lille.

10/09/2019: Heeft u vragen over dit project? Kom dan langs op de infomarkt en plenaire toelichting voor buurtbewoners op dinsdag 17 september 2019 in Parochiecentrum Sint-Pieters, Kerkplein 3, 2275 Lille. De infomarkt is doorlopend van 18u tot 21u30, de plenaire toelichting start om 19u30.

Concrete info over het project en het infomoment vindt u in deze flyer.

30/08/2019: Aspiravi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines langs de E34 op grondgebied Lille (WT1-WT3). Het project kadert binnen een gezamenlijk project met projectontwikkelaars Ecopower (WT4-WT7) en Engie Electrabel (WT8-WT9).
Tijdens het openbaar onderzoek (van 01/09/2019 tem 30/09/2019) zal Aspiravi de omwonenden uitgebreid informeren op een infozitdag (info volgt).

Technische gegevens

Aantal turbines
3
Aantal gezinnen
7 700
Eigenaar
Aspiravi
Aandeel Aspiravi
100 %

Wind op land