Puurs

Op 21 januari 2022 werd door Aspiravi een mededeling ingediend met de vraag tot omzetting van de milieuvergunning van bepaalde duur naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur voor haar twee bestaande windturbines langsheen de autosnelweg A12 in Puurs-Sint-Amands. Het gaat hier dus niet om een nieuw windenergieproject, maar louter om een verderzetting van de exploitatie van de bestaande windturbines.  

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17 februari 2022 t.e.m. 18 maart 2022. U kan de aanvraag voor dit project raadplegen op het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands en via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Technische gegevens

Aantal turbines
2
Aantal gezinnen
2.000
Aanvang productie
2006
Vermogen
4 MW
Eigenaar
Aspiravi
Aandeel Aspiravi
100 %

Wind op land