Windpark Ventori

Limburg win(d)t onderzoekt samen met Elicio, Eneco en Luminus de mogelijkheid om vijftien windturbines te realiseren langs de E313 in Tongeren en Riemst. Het gezamenlijke project ‘Ventori’ kan jaarlijks 64.000 gezinnen van groene stroom voorzien.

Om de inwoners van Riemst en Tongeren te informeren over het windenergieproject, worden er twee infomarkten georganiseerd:
- Dinsdag 12 oktober - Sporthal Eburons Dome - Tongeren
- Woensdag 13 oktober - Parochiaal Cultureel Centrum - Riemst

Wie een infomarkt wil bijwonen, kan zich inschrijven via www.ventori.be

2/10/2021: In Het Laatste Nieuws verscheen een artikel over de infomarkten die georganiseerd worden.

21/09/2021: Er verscheen een nieuw artikel in het Belang van Limburg over windpark Ventori.

7/09/2021: In het Belang van Limburg verscheen dit artikel over windpark Ventori.

Alle informatie over het project kan geraadpleegd worden op de website www.ventori.be. U kan ons via die weg ook contacteren met vragen en opmerkingen.

Technische gegevens

Aantal turbines
15
Aantal gezinnen
64.000
Vermogen
75 MW
Eigenaar
Limburg win(d)t, Elicio, Eneco, Luminus

Wind op land