2002 - 2023

Sinds 2002 bouwen wij met onze windenergieprojecten samen aan een meer duurzame leefwereld. Vandaag produceren wij jaarlijks groene stroom voor 1,5 miljoen gezinnen. Ook in de toekomst werken wij gedreven verder opdat het aandeel hernieuwbare energie blijft groeien.

Alle mijlpalen op een rijtje

  2002: oprichting met een productiecapaciteit van 12 MW onshore
  2005: concessie voor eerste offshore windpark
  2010: eerste groene stroomproductie in groene energiecentrale A&S Energie
  2012: eerste buitenlands project: 10 windturbines op Curaçao
  2013: bouw eerste offshore windpark Northwind
  2018: start productie offshore windpark Rentel
  2018: overschrijding 1.000 MW geïnstalleerd vermogen
  2018: overschrijding 1 miljard euro balanstotaal (Aspiravi Holding)
  2019: start bouw offshore windparken SeaMade: Seastar en Mermaid
  2020: productie groene stroom voor meer dan 1 miljoen gezinnen
  2021: ontwikkeling activiteiten in Frankrijk (oprichting Derasp sas) en Spanje
  2022: 20 jaar Aspiravi

 

De energietransitie

Samen maken we er werk van