In de Aspiravi-groep zijn diverse vennootschappen actief, elk met hun bevoegdheden, werkzaam binnen hun eigen markten en met hun specifieke projecten.

Hier leest u alles over de aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur van de Aspiravi-groep.

Deze aandeelhoudersstructuur van zorgt voor lokale verankering, waardoor de opbrengsten van de investeringen terugvloeien naar de 94 gemeenten ten voordele van hun inwoners.