Informatie vergroot de kans op draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Dat is ons uitgangspunt bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.