Wat is windenergie?

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van de lucht op een duurzame manier om te zetten in elektrische energie.

Hoe wordt de kracht van de wind omgezet in groene stroom?

Wat zijn de voordelen van windenergie?

  • Wind is een onuitputtelijke bron en zal dus altijd voorradig zijn.
  • Wind is een zuivere energiebron die geen vervuilende CO2 uitstoot.
  • Wind is een lokale energiebron.
  • Windenergie vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.